Night Run Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Pohodový beh Slovenskej sporiteľne
Trenčín
Domašská desiatka na Eve
Vranov nad Topľou
Cyrilometodský beh Kolonickým vrchom
Kolonica, okr. Snina
Kráľovský beh
Kráľová pri Senci
Topoľanský beh
Bardejov
Tvrďák – Bratislava
Bratislava a okolie
Beh 2 míle Bratislava – 7. kolo
Bratislava
Žaškovský minimaratón
Žaškov okr. Dolný Kubín
Intersport Nitrianská bežecká liga – 7. kolo
Nitra
Ness City Triathlon Košice
Košice
Moldavský pohár Bodvy
Moldava nad Bodvou
Beh cez Hornoorešanské vŕšky – Memoriál Františka Hečka
Horné Orešany okr. Trnava
Beh oslobodenia Obce Bánov – Bežecká ,,pasuvačka“
Bánov okr. Nové Zámky
Lučatínska 11
Lučatín (Banská Bystrica)
Národný beh gen. M. R. Štefánika
Mesto Brezová pod Bradlom
Hýľovská desiatka
Hýľov, okr. Košice okolie
Beh do vrchu Fačkov – Kľak Memoriál Štefana Lehockého
Fačkov okr. Žilina
Runfest Rudnianska Lehota – nočný beh
Rudnianska Lehota
Runfest Rudnianska Lehota – denný beh
Rudnianska Lehota