Ružomberská bežecká liga 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: Občianske združenie Ružomberok v pohybe 2.
 • Kategórie: 2016 a mladší 3 roky a mladší Dievčatá 2016 a mladšie
  2016 a mladší 3 roky a mladší Chlapci 2016 a mladší
  2014 - 2015 4-5 rokov Dievčatá 2014-2015
  2014 - 2015 4-5 rokov Chlapci 2014-2015
  2012 - 2013 6-7 rokov Dievčatá 2012-2013
  2012 - 2013 6-7 rokov Chlapci 2012-2013
  2010 - 2011 8-9 rokov Dievčatá 2010-2011
  2010 - 2011 8-9 rokov Chlapci 2010-2011
  2008 - 2009 10-11 rokov Najmladšie žiačky 2008-2009
  2008 - 2009 10-11 rokov Najmladší žiaci 2008-2009
  2006 - 2007 12-13 rokov Mladšie žiačky 2006-2007
  2006 - 2007 12-13 rokov Mladší žiaci 2006-2007
  2004 - 2005 14-15 rokov Staršie žiačky 2004-2005
  2004 - 2005 14-15 rokov Starší žiaci 2004-2005
  2002 - 2003 16-17 rokov Dorastenky 2002-2003
  2002 - 2003 16-17 rokov Dorastenci 2002-2003
  2000 - 2001 18-19 rokov Juniorky 2000-2001
  2000 - 2001 18-19 rokov Juniori 2000-2001
  1985 - 1999 20-34 rokov Ženy do 34 r.
  1970 - 1984 35-49 rokov Ženy 35-49 r.
  1960 - 1969 50-59 rokov Ženy 50-59 r.
  1959 a staršie 60 rokov a starší Ženy nad 60 r.
  1980 - 1999 20-39 rokov Muži do 39 r.
  1970 - 1979 40-49 rokov Muži 40-49 r.
  1960 - 1969 50-59 rokov Muži 50-59 r.
  1950 - 1959 60-69 rokov Muži 60-69 r.
  1949 a starší 70 rokov a starší Muži nad 70 r.
  1900-2019 bez rozdielu veku Hoby ženy
  1900-2019 bez rozdielu veku Hoby muži
 • Bodovanie: Body do celkového hodnotenia ligy sa udeľujú iba pretekárom, ktorí majú trvalé, alebo prechodné bydlisko v okrese Ružomberok, alebo sú registrovaný v športovom klube, ktorý ma sídlo v okrese Ružomberok. Najviac bodov (100 bodov) získava pretekár z okresu Ružomberok, ktorý sa umiestnil na prvom mieste vo svojej kategórii. Ďalšie body sú udeľované podľa poradia, v akom sa pretekári z okresu Ružomberok umiestnili vo svojej kategórii od 100b, 99b, 98b atď. V prípade, že sa pretekár umiestni na 101 mieste a horšie nezískava žiadne body do RBL. Priebežné výsledky RBL budú pravidelne aktualizované a dostupné na www.ruzomberokvpohybe.sk. Konečné poradie RBL sa určí po skončení posledných pretekov RBL. Do celkového poradia sa započítajú body zo siedmych najlepších výsledkov dosiahnutých v RBL. V prípade rovnosti bodov o konečnom poradí rozhodne, kto sa lepšie umiestnil na jednotlivých pretekoch postupne od 10. kola až po 1. kolo.
 • Web: http://www.ruzomberokvpohybe.sk/rbl-2019/
 • Kontakt: Ľuboslav.Palguta, tel.: 0910 555 117, e-mail: luboslav.palguta@ruzomberokvpohybe.sk
  Tomáš.Gazdarica, tel.: 0907 839 754, e-mail: tomas.gazdarica@gmail.com
  Patrik Ľupták, tel.: +421 915 824 928, e-mail: luptak.patrik@gmail.com
Beh ku krížu Černová
Černova, okr. Ružomberok
Bežecké kritérium na ZŠ Zarevúca
Ružomberok
Večerný beh Ružomberok
Ružomberok
City Run Mondi SCP Ružomberok
Ružomberok
Belanska pätnástka
Biely Potok okr. Ružomberok