Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie: A Kategória: muži do 39 rokov
  B Kategória: muži od 40 do 49 rokov
  C Kategória: muži od 50 do 59 rokov
  D Kategória: muži od 60 do 69 rokov
  E Kategória: muži nad 70 rokov - vyhodnotí sa pri účasti aspoň 3 bežcov
  F Kategória: ženy do 34 rokov
  G Kategória: ženy od 35 do 49 rokov
  H Kategória: ženy nad 50 rokov
  MI prvé tri ženy a prví piati muži z mesta Michalovce (bez rozdielu veku)

  Detské kategórie pre rok 2019 (Detská liga)
  1 dievčatá/chlapci 4 r. a mladší D1 CH1 2019 2015
  2 dievčatá/chlapci 5-7 r. D2 CH2 2014 2012
  3 dievčatá/chlapci 8-9 r. D3 CH3 2011 2010
  4 najmladšie žiačky/žiaci 10-11 r. D4 CH4 2009 2008
  5 mladšie žiačky/žiaci 12-13 r. D5 CH5 2007 2006
  6 staršie žiačky/žiaci 14-15 r. D6 CH6 2005 2004
  7 dorastenky/dorastenci 16-17 r. D7 CH7 2003 2002
 • Bodovanie: Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500.
 • Web: https://www.facebook.com/groups/oblmi/