Slaňaki na výbornú

V obci Zamutov okr.Vranov sa dnes 5.11.2016 postavilo na štart 85 bežcov a 62 cyklistov rôznych vekových aj výkonnostných kategórii.Padol účastnícky aj traťový rekord keď spolu súťažilo 147 účastníkov.

Traťový rekord v bežeckej časti utvoril reprezentant Poľska Andrej Dlugoš keď jeho rekordný čas v cieli mal hodnotu 45:49 min. na 11,2km s prevýšením 600m.
Medzi ženami si víťazstvo vybojovala Veronika Dugasová Maras Team Prešov 1:01:02.
Medzi cyklistami mužmi si víťazstvo vybojoval Lukáš Stachura z Košíc časom 32:36 min. a žensku kategóriu vyhrala Eva Gajdošová z Košíc časom 52:59 min.

Organizátorov z oddielu Vranovské vydry teší, že sa dosiahol rekordný čas aj rekord v počte účastníkou,pretože to svedčí o dobré vykonanej práci v priebehu prípravy na tieto náročné preteky.
Pochvala patrí Michalovi Kachmanovi a Janovi Rovňákovi ktorí sú hlavnou dušou tohto krásneho podujatia.V neposlednej rade patrí poďakovanie aj obci Zamutov na čele so starostom Stanislavom Dudom ktorý vytvorili príjemne prostredie v obci aj v penzióne Kondor.

Všetci bežci aj cyklisti odchádzali z obce Zamutov spokojní a vyslovili želanie, že sa tu budú radi vracať aj v budúcnosti, pretože ich očarilo prostredie aj organizácia týchto vydarených pretekov.
Starosta obce prisľúbil pomoc aj v budúcnosti a organizátori z úst Jana Rovňáka vás všetkých radi privítajú aj v budúcom roku.

Peter Buc Košice