WFM2

MMM – Už ste veľa dokázali

Milé bežkyne, tento článok MMM je určený predovšetkým vám. Už v roku 2018 ste mnohé úspešne zvládli trať polmaratónu MMM a na prahu sezóny 2019 možno práve zvažujete aké ďalšie bežecké ciele si vytýčite.

Pokračovanie