city-run-title

VSE CITY RUN pomáha

Pomoc iným je jedným zo základných motívov charitatívneho bežeckého podujatia VSE CITY RUN, a preto aj v tomto roku boli starostlivo vybrané subjekty, ktorým poputuje z podujatia finančný výťažok. V Košiciach to bude občianske združenie USMEJ SA NA MŇA a v Poprade pobežíme pre ZPMP NÁDEJ.

Pokračovanie